Cesurlar Bir Kere Ölür

Hayat doğumdan öncesi, doğumdan sonrası ve ölümden sonrası diye 3 e ayrılır. Doğumdan öncesi için insanın kendisinin hiçbir dahli yoktur.
Doğumdan sonrası ölüme kadar bir imtihandır. Bu imtihanın sonucu olarak Allah’ı ne kadar razı edersek o derece ölümden sonrasını kolaylaştırırız. Hepsi bu.

Anne karnında imtihan yok, doğunca süt verecek annesi ama doğum sonrası kendini tanımaya başladığı andan itibaren yani akil baliğ olduğu andan itibaren imtihan başlıyor. Rabbim bu imtihan neticesinde razı olduğu kadar süt veya zehir (Ceza) verecek ister inanın ister inanmayın. Herkes hak ettiğini mükâfatı veya cezayı alacak.

Hayat doğumdan öncesi, doğumdan sonrası ve ölümden sonrası diye 3 e ayrılır. Doğumdan öncesi için insanın kendisinin hiçbir dahli yoktur. Doğumdan sonrası ölüme kadar bir imtihandır. Bu imtihanın sonucu olarak Allah’ı ne kadar razı edersek o derece ölümden sonrasını kolaylaştırırız. Hepsi bu.

Anne karnında imtihan yok, doğunca süt verecek annesi ama doğum sonrası kendini tanımaya başladığı andan itibaren yani akil baliğ olduğu andan itibaren imtihan başlıyor. Rabbim bu imtihan neticesinde razı olduğu kadar süt veya zehir (Ceza) verecek ister inanın ister inanmayın. Herkes hak ettiğini mükâfatı veya cezayı alacak.

Doğumdan önce insanın kendisinin hiçbir dahli olmadığı gibi ve ölümden sonra da insanoğlunun hiçbir dahli olmayacaktır. İkisi arasındaki zaman olan dünya hayatında ömrü boyunca yüce Allah’ı ne kadar razı ettiğine bağlı olacak. Bunda şüphemiz var mı? Yüce yaratıcımız olan Allah c.c ye iman eden her insanın bunda şüphesi yoktur. Olmaması gerekir zaten, varsa imanında bir sıkıntı var demektir.

İmanda bir sıkıntı yoksa iş amele kalıyor. Yalnız Allah’a kul olma işine kalıyor. Allah Yüce kitabı kuran-ı keriminde genel olarak‘’okuyun, öğrenin, öğretin ve benim razı olduğum şekilde emirlerime uyun, yasaklarımdan kaçının, uzak durun. Peygamberime itaat edin. Namaz kılın, oruç tutun, zekât verin, eğer gücünüz yeterse hacca gidin, insanlara ve diğer hizmetinize verilmiş canlılara iyilik edin, faydalı işler yapın. Kendinize, diğer insanlara, diğer canlılara ve çevreye zarar veren işlerden uzak durun. Yararlı olana koşun, zararlı olandan da süratle kaçın diyor. İyi belli kötü belli, faydalı olan belli zararlı olan bellidir. Hatta peygamberimiz Hz Muhammet (s.a.v) şüpheli olanlardan uzak durun. Helal mi haram mı belli olmayan ve şüpheli gözüken şeylerden uzak durun ve harama götürebilecek olan işleri terk edin.’’ diyor.

Şimdi biraz ayet ve hadislere kulak verelim:

“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (Zilzâl 7-8) “Siz iftirayı günahsız ve kolay bir iş sanıyorsunuz. Hâlbuki o Allah katında büyük bir günahtır” (Nur 15) “Çünkü Rabbin her an ve zamanda herkesi ve her şeyi gözetleyip durmaktadır.” (Fecr 14) “Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak!” (Tirmizî, Kıyâmet 60 - Buhârî, Büyû 3) "Bilmediğin şeyin ardına düşme; doğrusu kulak, göz ve kalp, bunların hepsi o şeyden sorumlu olur." (İsra 36)

"Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. " (Maide 8)

Bu ayette insanın bilmediği bir konuda söz söylemesi, hüküm vermesi, bilmediği tanımadığı kişiler hakkında ileri-geri konuşması yasaklanmaktadır. Daha özel olarak yalancı şahitlik yapması, iftira atması, kısaca bilgi sa­hibi olmadan, gazete küpürüne ve sosyal medyadaki art niyetli habere dayanarak; kişiler ve kuruluşların maddî veya manevî zarara yol aça­cak şekilde konuşması ve hareket etmesi yasaklanmaktadır.

‘İnsan ya duyduğu ya gördüğü ile veya akıl ve vicdanıyla hareket eder; yani bilgilerimiz ya habere ya gözleme ya da akla dayanır. Âyette bu bilgi kaynaklarının doğru kullanılması ge­rektiği, bunlardan sorumlu olunduğu ifade edilmektedir. Kuşkusuz bu yasak, insan ilişkileriyle ilgili olup, bilimsel ve fikrî konularda kurallara uygun olarak tahmin­ler yürütmek, görüş belirtip içtihatlar da bulunmak meşru, hatta gereklidir.’ (Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu: III/420).

"Bilmediğin şeyin ardına düşme" emrini hukuki alana çekersek, şahitlik eden insanın duymadığı, görmediği, bilmediği ve kalbinin tatmin olmadığı bir konuda şahitlik etmemesi emredilmektedir, diyebiliriz. Böy­lece bu emir, hukukun yanıltılmasını önlemektedir. Bu hususta başka bir ayet de şöyle buyruluyor: "Ey iman edenler, zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bazısı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın. Sizden biri, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Ondan tiksinirsiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah, tövbeleri daima kabul eder, çok merhametlidir." (Hucurat 12)

Bunları bildiğiniz halde hala ileri geri konuşuyorsanız, dinimizin bu uyarılarını dikkate almadan, iddialarınızı ispatlama gereği duymadan insanları yaftalamaya, iftira ve yalanlarla kendinizi sütten çıkmış ak kaşık görüp, kendinize karşı gördüklerinize oyun kurmaya ve montajlarla kumpas hazırlamaya çalışıyorsanız; siz nasıl Müslümansınız?

"Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır." (Ali İmran 54)

"İnkâr edenler, seni bağlayıp bir yere kapamak veya öldürmek, ya da sürmek için düzen kuruyorlardı. Onlar düzen kurarken, Allah da düzenlerini bozuyordu. Allah düzen yapanların en iyisidir." (Enfal 30)

"Onlar (Bizim bilip-gördüğümüz)) hileli bir düzen-tuzak kurdular. Biz de onların (bilip-görmediği) farkında olmadığı bir düzen-tuzak kurduk." (Neml 50)

"Allah o kitapla rızasına uygun hareket edenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola sevk eder." (Maide 16)

"Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez." (Maide 16)

Ayet ve hadislere kulak verdikten sonra, şimdi devam edelim. Selçuklu da Karatoygar gibi komutanlar, Süleyman Şah ve Ertuğrul ile dirilişte ülkemize ihanet eden Kurtoğlu gibileri vardı. Osmanlı da hoca kılığında halkımızın zihinlerine İsrailiyat yerleştiren Yahudi ve İngiliz ajanları vardı.

Bugün de yine İngiliz, İsrail, Amerika ve benzeri şer odakları adına çalıştıklarını söyleyenler var. Güya din adına, ülkenin menfaati için yolsuzluk ve hırsızlıklara karşı durduklarını söyleyenler var. Birlikte; görünmez olduklarını sanan bir üst akıl adına ülkemizde ve İslam coğrafyasında kirli emellerine ulaşmak için oyun üstüne oyun kuruyorlar.

Orta doğuyu, Afrika’yı, Asya’yı kirli emellerini gerçekleştirmek için, dün olduğu gibi bu günde dünyayı sömürmeye devam edebilmek için, kan gölüne çeviriyorlar. Ama kendilerine hizmet eden bir kişinin başına altından geçerken ceviz düşse, Türkiye’mizden ve Müslümanlardan hesabını sormaya kalkarlar.

Onlarla birlik olup ülkesine veya İslam dünyasına ihanet edenlerin maddi çıkarları için onların yanında yer aldıklarını, "onlar çok güçlü bize her türlü zararı verebilirler" diyerek, zarar görmemek için gücün yanında durduklarını söylediklerini görürsün. Oysaki korkaklar her gün ölür, cesurlar bir kere ölür. Öleceksek hak yolunda bir kere ölelim. Öleceksek inancımıza ve ülkemize ihanet etmeden; İslam düşmanlarının ve gizli servislerin oyuncağı olmadan her gün ölmektense bir kere ölelim.

"Kalplerinde hastalık bulunanların :" Bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz" diyerek, onların arasına koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah, bir fetih ihsan eder veya katından bir emir (iş) getirir de içlerinde gizlediklerine pişman olurlar." (Maide 52)

"İman edenler: "Sizinle beraber olduklarına dair, Allah'a bütün güçleriyle yemin edenler bunlar mı?" derler. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir ve kaybedenlerden olmuşlardır." (Maide 53)

"Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler; müminlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler; Allah yolunda mücahede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sahibidir, her şeyi çok iyi bilendir." (Maide 54)

Ne yaparlarsa yapsınlar, ülkesinin ve İslam âleminin iyiliği ve kalkınması için Allahın rızasına uygun olarak çalışanlara karşı onların oyunları her zaman boşa çıkacaktır. Çıkıyor zaten, onlar kuruyor bin oyun, Allah kuruyor daha büyük bir oyun ve tüm oyunlarını başlarına çeviriyor. Dirilişte Kurdoğlu ve avenesi, yeni Türkiye de Fetenyahu ve organize ettiği terör çetesi.

Netenyahu’lar var, bide Fetenyahu’lar var. ''Başörtüsü Allah’ın emridir, İsrail teröristtir, mısır da bir darbe oldu'' diyemeyen, kendisine himmet ödemeyenlerin ve kendisine biat etmeyenlerin defterini dürmeye çalışan, esaret altında olduğu halde kendini mehdi ilan eden ve başkalarını münafık ilan eden, hırsız ilan eden ve beddua seansları düzenleyen ikiyüzlü insanlar var. İhanet şebekeleri var.

Feraset sahibi halis düşünceyle; İslam’ı ve ülkemizi kalkındırmak isteyen meşru yollardan gelen idareciler bizlere nasip eylesin yüce rabbim. Ve hiçbir zaman cesaret ve ferasetlerini kaybettirmeden hatalarını ve eksiklerini gidermeye çalışarak adaletle ülkesini kalkındırma çabasında olmalarını daim eylesin. Yüce rabbim idarecilerimize tuzakların farkına varma feraseti versin. Her daim tuzakların boşa çıkarılmasını göklerden gelen bir kararla desteklesin.

*Twiter hesabımdan semce twitler ile bu yazımızı noktalayalım;
-Çok uğraştım insanların yanlışlarını düzeltmek için beceremedim. Anladım ki; yanlış kişilikte olunca düzeltmek için çaba kar etmiyor.

-Kötülük, zulüm ve haksızlığa boş vermek; gitmek tarzım değil. Boş verip gidiyorsam; muhatabım, nefsine esir olmuş, boş bir insandır.

-Ancak şeytanın esiri olmuş insanlar karşısında susmak; söyleyecek şey bulamamak değil, aksine anlayana naradır.

-Hedefi gösteren parmağı, hedef seçmeyi bırakın. Dini, akılı ve bilimi en doğru şekilde kullanıp parmağın gösterdiği hedefe uçmayı başarmalıyız.

-Bazen bazı insanlara söyleyeceğim çok şey varken susarım. Çünkü anlayanım yoktur bilirim. Ama oların yanlışını kabul ettiğim anlamına gelmez.

-Ağaçlar yüksek olsa da, yaprakları hep yere düşer. İnsanlar bencil ve gururlu olsa da, hesap için sonunda bedenleri toprağa düşer.

-Babamı namaz kılmış dua ederken görünce;'baba benim içinde dua et' dedim. Şöyle bir baktı: 'Kendisi nerde diye sorarsa ne cevap vereyim' dedi.

Feyzullah Kırca

Son Güncelleme (Çarşamba, 03 Haziran 2015 19:35)

 
Yazar: feyzullah924

YAZARIN DIGER YAZILARINI GORMEK ICIN TIKLAYIN

Yazar bilgileri: Feyzullah Kırca

Bu yazar simdiye kadar 202 eser ekledi.daha fazla bilgi icin yazar bilgilerine gidiniz.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ÜYELİK GİRİŞİ

KÖŞE YAZARLARIMIZ
мєнмєт Dคℓкคηคт
мєнмєт Dคℓкคηคт
maviiklimler yönetimi
maviiklimler yönetimi
Gelismis Istatistikler
Toplam Üye:5368
Aktif Üyeler:5361
Son Üyemiz:susannahragland129
Son Ziyaretçi:NURTEN TARIM
İçerik:24719
İçerik Okunma:29928485
RADYO MAVİİKLİMLER
Günün Sözü
İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.
Napolyon -

Friends Online